BİSEM PARADISE OLARAK;

  • Çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
  • Enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı,
  • Çalışanları, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre konusunda bilinçlendirmeyi, konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamayı,
  • Atık yönetimini yasal mevzuat ve kurulumunu yaparak hayata geçirdiği ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Standartlarına uyacak şekilde yürütmeyi,
  • Çevre ve enerji iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri ve tüm tedarikçileri ile paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı,
  • Çevre yönetim sistemini ve enerji performansını hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.